Miljö

MR-Trailerservice AB är inte ISO certifierade men följer  riktlinjer baserat på standarden ISO/IEC 17020 och syftar till ett systematiskt och strukturerat arbetsätt och rutiner. Det stärker förtroendet för företagets kunder, myndigheter och övriga intresserade samt bidrar till förbättrad kvalitet samt sparar tid och kostnader då fel minimeras.

 

Vår ambition är att kunden kommer först och att vi skall tillsammans se till att båda parter får ut mesta möjliga av vår relation, för det är så vi ser det - en långvarig relation där vi kan lära av varandra.